NY MED HIJAB?

Gratulationer till denna underbara beslut att närma dig din Herre, Allah genom att lyda Hans ord. Du har nu tagit ett steg närmare Honom. Nu har du en ständig påminnelse om Hans närhet.

Du följer nu dem bästa förebilderna, Profetens (må Guds frid och välsignelser vara över honom) fruar och dem som följde dem.

Du har nu ändrat ditt liv till det bättre. Bättre är inte alltid lättare därför har vi samlat ihop tips som kan hjälpa dig framåt och till att stabilisera dig i ditt nya livsbeslut.

  1. Det viktiga är att förstå att detta är inte endast ett tygstycke. Detta är en förbindelse mellan dig och Allah. Det är en vers, en order som du nu uppfyllt.
  2.  Kom ihåg varför du började. Det är något inte alla kommer förstå. Du behöver själv påminna dig själv om varför du tagit detta beslut. Kanske skriva ner det och gå tillbaka vid svåra tider.
  3. Det är en redskap som underlättar för dig att hålla din tro men inte något som mäter din tro.
  4. Fortsätt att stärka dig med din bön och recitation av Koranen.
  5. Omringa dig med människor som bär den korrekt och som inte dömer dig negativt för den.

6. Var medveten om att du kommer ha vissa svårigheter några gånger. Prata ut om det med dem som bär den eller skriv ner dina tankar. Åkalla Allah och berätta dina svårigheter till Honom.

7. Prova dig fram i olika typer av väl-täckande kläder, olika färger (som ej väcker uppmärksamhet i ditt land).

8. Ta hand om din kropp och själ. Försköna dig i tillåtna omgivningar.

9. Läs verserna om slöjan igen vid svackor. Påminn dig om ditt mål med livet

10.  Påminn dig om att denna liv inte varar för alltid och inte din skönhet heller på samma vis. Men dina goda gärningar finns med dig för alltid.

11. Minns att du är vacker, även om du inte visar upp det. Allah har sagt att du är vacker.