Villkor

Att den täcker hela kvinnans ’awrah*
(*Definitionen av kvinnans ’awrah är hela kvinnans kropp, och enligt andra lärda som inte anser att niqab är obligatoriskt så är även händerna och ansiktet tillåtet att visa.)Att den i sig inte är utsmyckad.

Att den inte är genomskinlig på något som helst sätt.

Att den inte åtsittande eller tight, i syfte att dölja kroppens alla konturer.

Att den inte är parfymerad.

Att den inte liknar mäns klädsel, och inte heller icke-muslimska kvinnors typiska klädsel.

Att den inte är en slöja som man bär i syfte för att vara högmodig eller erhålla berömmelse.

Min syster i Islam!

Slöjan är en plikt och föreskrift från Allah vars syfte att upphöja och hedra dig. Bärandet av den korrekta islamiska slöjan bevarar dig och är ett skydd för samhället då den hjälper till att förebygga utspridning av frestelser och skamlöshet