Om hijab

Varför bära den? Vad är orsaken till att kvinnor runtom i världen döljer deras skönhet?

Många gånger väljer vi att svara genom att rada upp fördelarna med att bära slöjan. Men orsaken varför är onekligen för att Allah föreskrivit kvinnan att bära den i Koranen. Och vi hör och lyder.
Det är på grund av kärleken vi känner till Allah och tilliten till att Han vet vad som är bäst för oss som gör att vi bär den dag ut och dag in.

Hadith: ”Varje handling bedöms efter dess avsikt och varje människa ska få vad hon strävat efter.”

Profetens (må Allahs  fred och välsignelse vara över honom) ord

 

Hijab är något som förändrar varje muslimsk kvinnas liv till det bättre. Dagligen kännetecknar den lydnad och implementering av Koranens verser.