Hijabskolan

Bärandet av den korrekta islamiska slöjan bevarar din tro (iman) och är ett skydd för samhället då den hjälper till att förebygga utspridning av frestelser .

Den förskönar din karaktär och ger dig möjligheten att sträva efter att främja din intellekt istället för att grunda ditt värde på din skönhet.

Men vad är korrekt hijab?

Som allt i livet måste man ta det ett steg i taget och lära sig först sen implementera kunskapen. Alla muslimer vet att goda gärningar går i steg. Det finns ingen tro om vi inte börjar med pelarna av islam. Det vackra med slöjan är att inom islam är den bunden med den andra pelaren vilket är den fem dagliga bönen.

Under fliken villkor och felaktigheter lär vi oss vad vi ska göra och inte göra vid bärandet av den islamiska slöjan. Detta är viktig kunskap för vi vill ständigt uppnå accepterade goda gärningar från Allah i strävan att uppnå Hans förnöjsamhet och Paradiset som slutlig hem.