Felaktigheter

Några exempel på den modebaserade och bristfälliga slöjor

– Tighta och åtsittande kläder.
– Utsmyckande kläder och tunna huvudslöjor som ibland även blottar luggen.
– Blottade armar och fötter.
– Att bära högklackat, parfym och smink och på detta försköna sig för andra.
– Att ge inbjudande blickar, och försköna rösten samt fnitter och skratt på ett överdrivet sätt.
– Doften av parfym och högklackade skor.
– Smink och andra förskönande medel.

Tänk mina systrar på ert syfte med slöjan och utvärdera om det är värt att förlora belöningen för att få visa sin skönhet.

I ett av verserna om beslöjning säger Allah (Den Upphöjde):

[24:31] Och säg till de troende kvinnorna att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet och inte visa mera av sina behag än vad som [anständigtvis] kan vara synligt; låt dem därför fästa slöjan så att den täcker barmen. Och de skall inte låta sina behag skymta inför andra än sin make, sin fader, sin svärfader, sina söner, sin makes söner, sina bröder, sina brorssöner, sina systersöner, närstående kvinnor, dem som de rättmätigt besitter och sådana manliga tjänare, som inte längre känner begär efter kvinnor, eller barn som ännu inte har begrepp om kvinnlig nakenhet. Och låt dem inte gå med svajande gång för att dra uppmärksamheten till sina dolda behag. Troende! Vänd er till Gud i ånger [över era fel och synder]; kanske skall det gå er väl i händer! 

 Allah uppmanar kvinnor två gånger att inte visa upp sin skönhet inom samma ayah. Det finns tendenser till att vi gör det även om beslöjade.

Profeten (saws) varnade också om kvinnorna som är klädda men inte täckta. Att dem kommer inte få känna på Paradisets doft.

Sahih Muslim 2128