Definition

Språkligt så är innebörden av ordet hijab att dölja och skyla. I Sverige används det för att benämna slöjan där man inte täcker ansiktet.

Islamiskt så är innebörden av slöjan att den ska skyla och täcka kvinnan från topp till tå så att inget av hennes kropp, skönhet eller det hon utsmyckar sig med är synligt inför dem främmande männen (d.v.s. dem män som enligt islam har möjligheten att gifta sig med henne och som inte är hennes biologiska släkt eller har blodsband till henne, ex. på nära släkt (”mahram”): pappa, bror, farbror, morbror, farfar, morfar etc.)

OBS Kusinen hör inte till den skara av män som kvinnan inte behöver skyla sig inför. Detta måste klargöras p.g.a att gränsen mellan kultur och religion ofta suddas bort.